Visie

 

In een tijd dat alles sneller, beter en effectiever moet, hebben veel kinderen behoefte aan een rustige omgeving waar ze invulling kunnen geven aan hun eigen ontwikkeling, creativiteit en ideeën. Spelen in de natuur zorgt voor een vrije speel- en leeromgeving. De invulling van het spel wordt volledig aan de beleving overgelaten. De natuur ontdekken en je vrij voelen zijn de uitgangspunten van onze BSO Buiten Zijn!

 

 

Missie

 

De missie van BSO Buiten Zijn! is zoveel mogelijk kinderen weer in aanraking met de natuur brengen door ze te laten zien hoe deze werkt en hoe bijzonder de natuur is.

 

 

Beleid en ontwikkeling

 

Het beleid is erop gericht om zoveel mogelijk verschillende activiteiten in de natuur aan te bieden. Bij onze BSO Buiten Zijn! spelen de kinderen het jaar door buiten. Het is een plek vol uitdagingen waar kinderen kunnen ontdekken en beleven wat de natuur te bieden heeft. Zo leren ze de seizoenen kennen en zien ze wat er met de natuur gebeurt in de lente, zomer, herfst en winter.

 

De natuur draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Naast dat de motorische ontwikkeling gestimuleerd wordt, hebben natuuractiviteiten ook een positief effect op de zintuiglijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. De natuur daagt uit en is tegelijkertijd rustgevend. Op overprikkelde kinderen heeft de natuur een positief en rustgevend effect. Door te spelen in de natuur en aandacht te hebben voor de natuur krijgen kinderen respect voor de natuur wat zorgt voor een duurzame en milieubewuste ontwikkeling van het kind.

 

 

 

"Een natuurlijke speelomgeving stimuleert tot meer gevarieerd en creatief speelgedrag. Met name fantasierijk, exploratief en constructief speelgedrag komt vaker voor in natuurlijke dan niet-natuurlijke speelomgevingen"

* Bron: Van den Berg, Koenis, 2007

 

 

 BSO Buiten Zijn!

                                                                                                       Beleven, Spelen en Ontdekken