Hoe en wat bij BSO Buiten Zijn! tijdens Corona

 

De uitbraak van het Corona virus heeft nu al een tijd het hele land in zijn greep. Ook wij van BSO Buiten Zijn! hebben allerlei maatregelen opgesteld aan de hand van de richtlijnen van het RIVM om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. . Onderaan dit nieuwbericht kunt u via de link uitgebreid lezen welke maatregelen dit zijn.

 

Om alles zo goed mogelijk laten te verlopen en de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden vragen we aan u als ouder de medewerking bij de volgende maatregelen tijdens het halen en brengen:

• Ouders halen kinderen op vanaf 17.00 uur. Tijdens studie- en vakantiedagen brengen ouders hun kinderen voor 9:30 uur.
• Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
• Breng- en haalmomenten zijn kort. Zo nodig kan er telefonisch of via app contact opgenomen worden
• Het kind(eren) wordt gebracht en opgehaald door één volwassene.
• Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op de testuitslag thuis moeten blijven, mogen hun kinderen niet zelf brengen of halen. 

Looproutes:
• Ouders parkeren hun auto buiten het terrein van het Geerdink. Fietsen worden geparkeerd op de daarvoor bestemde plekken op het terrein.
• Ouders gaan door de poort naar de buitenruimte van BSO Buiten Zijn!
• Ouders kloppen op de zijdeur, hier wordt via een bordje naar verwezen, en blijven buiten wachten waar de overdracht is;
- brengen: de PM´er komt het kind ophalen bij de deur
- ophalen: de PM´er komt met het kind naar de deur
• Ouders verlaten de buitenruimte via de poort.
• Indien er al een ouder bij de zijdeur staat, wachten andere ouders voor de poort van de buitenruimte, waarbij zij onderling afstand houden van 1,5 m
• Ouders verlaten het terrein van Het Geerdink direct na het brengen/ophalen

Aanvullend:
• Brengen van het kind: bij mooi weer vindt de overdracht plaats bij de poort.
• Ophalen van het kind: indien kinderen buiten spelen vindt de overdracht bij de poort plaats

 

 

Voor extra informatie verwijzen we tevens naar het protocol Kinderopvang welke is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en FNV, in samenspraak met het ministerie van SZW.

Hier vindt u ook de Beslisboom 0 jarigen t/m groep 8 welke wij gebruiken om te bepalen of uw kind naar de opvang mag komen.

https://www.boink.info/coronavirus-kinderopvang

 

Protocol Kinderopvang COVID 19 Versie 28 Janauri 2022
PDF – 1,0 MB 75 downloads